Bizi tanımlayan kelime: Motivasyon Eylemsellik Bağlılık Değişime açıklılık Çözüm odaklı yaklaşım Katılımcı demokrasi Şeffaflık Bilimsellik

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri çalışanlarının haklarını, menfaatlerini ve refahlarını savunmak, hak ettikleri adil ücretler, sosyal haklar ve iş güvencesi için savunuculuk yapmak, güvenli, adil ve eşitlikçi bir çalışma ortamına katkı sağlayacak çalışmalar yürütmek, her türlü adaletsizlik veya ayrımcılığa karşı mücadele etmek, eğitim sistemini etkileyen karar alma süreçlerinde söz sahibi olmalarını sağlamak, kariyer ilerlemesini desteklemek ve eğitimin kalitesini arttıran politika ve uygulamaları savunmaktır. Belirli bir siyasi ideoloji veya partiyle özdeşleşmeden, eşit ve kapsayıcı bir yaklaşımı benimsemektedir.

Amaçlarımız doğrultusunda, eğitim ve bilim alanını ilerletmeye adanmış, hedefe yönelik savunuculuk çalışmaları yürüterek Türkiye'de eğitim politikalarının şekillenmesinde belirleyici bir güç olmak, kültürel miras ve değerlerimizin Atatürk ilke ve inkılapları ışığında gelecek nesillere aktarılmasında eğitim alanında uluslararası kabul gören standartlara ulaşmak için çalışmak, sendikal faaliyetleriyle dünyada adından söz ettiren öncü sivil toplum kuruluşlarından biri olmak ve diğer sendikalardan ayrışarak en çok üyeye sahip olmak.

Sendikamız,
• Vatana, millete, bayrağa ve toprak üstünlüğüne bağlılığı,
• Siyasetsiz sendikacılık anlayışını,
• Demokratik değerler olan eleştirilebilirliği, özgürlükçülüğü, çoğulculuğu ve katılımcılığı benimsemeyi,
• Temel hak ve özgürlüklerin savunuculuğunu,
• Amirinden memuruna aşçısından şoförüne ayırt etmeden herkesin yuvası olmayı,
• Şeffaflığı ve hesap verebilirliği,
• İfade özgürlüğünü,
• Dayanışmayı,
• Evrensel ve yerel değerlere saygıyı,
• Sosyal sorumluluk ve etik değerlere bağlılığı,
• İdealist olmayı,
• İnsan haklarına saygıyı,
• Hakkaniyeti,
• Ülke sorunlarına/önceliklerine duyarlılığı
• Çevreye saygı ve duyarlılığı
ilke edinmiştir.

Mehmet Fatih Aslan

Mehmet Fatih ARSLAN, 1981 Ağrı doğumlu, Alparslan Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ve Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunudur. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümünde ise yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Arslan, 2007-2016 yılları arasında Ağrı Devlet Hastanesi, Ağrı Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev aldı. 2016’dan bu yana ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde (ASBÜ) şube müdürü olarak görevine devam etmektedir. Öğrenci toplulukları koordinatörlüğü görevi ile birlikte öğrenci ve personelin sosyal, kültürel, sportif, sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele edilebilmesi ve kişisel gelişimlerinin arttırılması amacıyla ASBÜ-Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında ASBÜ Genç Ofis kuruluşuna katkıda bulundu. Aynı zamanda gençlerin eğitim, sanat, kültür, spor alanlarında yeteneklerinin geliştirilmesi, yurt içi ve yurt dışı müsabakalara katılımın sağlanması amacıyla 2019 yılında ASBÜ Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin kurulmasına katkıda bulunarak yönetim kurulu üyeliğini üstlendi. Dernek ile İçişleri Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Üniversite Gençliği Okçuluk İle Tanışıyor” ve “Maddeye Değil Hayata Bağlan” adlı 2 projenin koordinatörlüğünü üstlendi. ASBÜ- MEB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ortaklığında öğrenci ve personelin yararlanabilmesi amacıyla 21 sanat kursun açılması için çalışmaları yürütürken ASBÜ- Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ortaklığında birçok ülkeden katılım gösteren öğrencilere yönelik düzenlenen “Gönül Coğrafyası İftarları” programının organizasyonunu gerçekleştirdi.

Mehmet Fatih ARSLAN, tüm çalışma hayatı boyunca personel ve öğrencilerin eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarından yararlanması, yeteneklerin ortaya çıkarılması, kişisel gelişimlerinin desteklenmesinin önemini vurgulamış, çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirmiştir. Yine aynı amaçla eğitim camiasındaki sorunlara kayıtsız kalmayarak her daim eğitimin umudu ve gençlerin sesi olan Genç Eğitim Sendikası’nın kurucu üyesi olarak Genel Başkan Yardımcısı görevini üstlenmiştir.