Hakkımızda

Cumhuriyetimizin önderi Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü ilke ve inkilaplarına bağlı kalarak; Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yetkileri kullanarak üyelerinin; ortak ekonomik, sosyal-kültürel, demokratik, mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için çalışmak. Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri çalışanlarının haklarını, menfaatlerini ve refahlarını savunmak, hak ettikleri adil ücretler, sosyal haklar ve iş güvencesi için savunuculuk yapmak, güvenli, adil ve eşitlikçi bir çalışma ortamına katkı sağlayacak çalışmalar yürütmek, her türlü adaletsizlik veya ayrımcılığa karşı mücadele etmek, eğitim sistemini etkileyen karar alma süreçlerinde söz sahibi olmalarını sağlamak, kariyer ilerlemesini desteklemek ve eğitimin kalitesini arttıran politika ve uygulamaları savunmaktır. Belirli bir siyasi ideoloji veya partiyle özdeşleşmeden, eşit ve kapsayıcı bir yaklaşımı benimsemektedir.

Amaçlarımız doğrultusunda, eğitim ve bilim alanını ilerletmeye adanmış, hedefe yönelik savunuculuk çalışmaları yürüterek Türkiye'de eğitim politikalarının şekillenmesinde belirleyici bir güç olmak, kültürel miras ve değerlerimizin Atatürk ilke ve inkılapları ışığında gelecek nesillere aktarılmasında eğitim alanında uluslararası kabul gören standartlara ulaşmak için çalışmak, sendikal faaliyetleriyle dünyada adından söz ettiren öncü sivil toplum kuruluşlarından biri olmak ve diğer sendikalardan ayrışarak en çok üyeye sahip olmak.

Sendikamız,
• Vatana, millete, bayrağa ve toprak üstünlüğüne bağlılığı,
• Siyasetsiz sendikacılık anlayışını,
• Demokratik değerler olan eleştirilebilirliği, özgürlükçülüğü, çoğulculuğu ve katılımcılığı benimsemeyi,
• Temel hak ve özgürlüklerin savunuculuğunu,
• Amirinden memuruna aşçısından şoförüne ayırt etmeden herkesin yuvası olmayı,
• Şeffaflığı ve hesap verebilirliği,
• İfade özgürlüğünü,
• Dayanışmayı,
• Evrensel ve yerel değerlere saygıyı,
• Sosyal sorumluluk ve etik değerlere bağlılığı,
• İdealist olmayı,
• İnsan haklarına saygıyı,
• Hakkaniyeti,
• Ülke sorunlarına/önceliklerine duyarlılığı
• Çevreye saygı ve duyarlılığı
ilke edinmiştir.

Genç Eğitim Sendikası, eğitim sektöründe yeni nesil sendikacılık anlayışını benimseyen, tarafsız ve güvenilir bir kuruluştur. Eğitim çalışanlarının haklarını korumak ve güvence altına almak için faaliyet gösteren sendika, mesleki gelişim ve eğitim konularında da önemli çalışmalar yapmaktadır. Yeni Nesil Sendikacılık prensipleri doğrultusunda hareket eden Genç Eğitim Sendikası, çalışanların hak ve çıkarlarını savunurken aynı zamanda eğitim alanında ilerlemenin ve gelişmenin destekçisi olmayı hedeflemektedir.

Genç Eğitim Sendikası

Tarafsız Sendika

Genç Eğitim Sendikası, eğitim çalışanlarının haklarını korumak ve geliştirmek için mücadele eden önemli bir kuruluştur. Özellikle özlük hakları, öğretmen maaşı ve ekders zammı gibi konular, sendikanın öncelikli gündem maddelerindendir. Sendika, eğitim çalışanlarının adil ve yaşanabilir bir maaş alması, ek ders ücretlerinin artırılması ve atama bekleyen öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalar yürütür. Ayrıca, eğitim camiasının genel sorunlarına dikkat çekerek, eğitim çalışanlarının sesini duyurmayı hedefler. Bu şekilde, eğitim çalışanlarının mesleklerini daha iyi koşullarda icra etmeleri sağlanırken, eğitim sistemine de olumlu katkılar sağlanır.

Genç Eğitim Sendikası, eğitim çalışanlarının birlikte güçlenerek, ortak sorunlarına çözüm bulabilecekleri bir platform sunar. Bu sayede, eğitim çalışanları daha iyi bir çalışma ortamı ve daha adil bir maaş sistemi için bir araya gelerek, ortak çözümler üretebilirler.

Genç Eğitim Sendikası

Whatsapp Kanalı

Genç Eğitim Sendikası Afişler
Genç Eğitim Sendikası

Sıkça Sorulan Sorular

Özlük hakları, bir çalışanın işyerinde sahip olduğu haklarını ve avantajlarını içerir. Bunlar arasında ücret, izin hakları, çalışma saatleri, sağlık ve güvenlik koşulları gibi konular yer alır. Özlük hakları genellikle çalışma yasaları ve iş sözleşmeleri ile belirlenir ve korunur. Bir çalışan, özlük haklarını bilmeli ve gerektiğinde savunabilmelidir. Bu nedenle, çalışanlar iş sözleşmelerini ve çalışma yasalarını dikkatlice incelemeli ve gerektiğinde bir sendikaya veya hukuki danışmana başvurmalıdır.

Genç Eğitim Sendikası, öğretmenlerin daha adil ve yaşanabilir bir maaş alması için çalışmalar yürütür. Sendika, öğretmenlerin maaşlarına yönelik taleplerini kamuoyuna duyurarak, eğitim çalışanlarının ekonomik haklarını korumak ve geliştirmek için çaba gösterir. Ayrıca, sendika üyelerinin maaşlarına ilişkin görüşmelerde ve toplu sözleşme süreçlerinde temsil edilmesi için mücadele eder.

Ekders zammı, öğretmenlerin ek ders ücretlerine yapılan zam anlamına gelir. Ekders zammı, genellikle toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda belirlenir ve öğretmenlerin ek ders ücretlerindeki artışı ifade eder. Ek ders ücretleri, öğretmenin normal mesai saatleri dışında ek olarak verdiği dersler için ödenen ücretlerdir. Ekders zammı, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırılması ve daha adil bir ödeme alması için talep edilir. Hesaplama yöntemi genellikle ülkenin eğitim ve maliye bakanlıkları tarafından belirlenen standartlara göre yapılır.

Genç Eğitim Sendikası, atama bekleyen öğretmenlerin haklarını savunmak, taleplerini kamuoyuna duyurmak ve atama süreçlerinde haklarının korunmasını sağlamak için çaba gösterir. Sendika, atanma bekleyen öğretmenlerin sorunlarını dikkate alarak gerekli girişimlerde bulunur, ilgili makamlarla görüşmeler yapar ve çözüm önerileri sunar. Ayrıca, sendika üyelerini atama süreçlerinde bilgilendirir, hukuki destek sağlar ve gerektiğinde yasal haklarını korumak için mücadele eder.

Genç Eğitim Sendikası, koruma ve güvenlik personellerine çeşitli şekillerde destek sağlamaktadır. Bu destekler arasında eğitim ve gelişim programları düzenlemek, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun bilinçlendirme yapmak, mesleki hak ve çıkarlarını savunmak gibi faaliyetler bulunmaktadır. Sendika, bu personellerin mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken aynı zamanda iş koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunması için mücadele etmektedir. Bu sayede koruma ve güvenlik personelleri daha nitelikli ve güvenli çalışma ortamlarına sahip olmaktadırlar.

Mehmet Fatih Aslan

Mehmet Fatih ARSLAN, 1981 Ağrı doğumlu, Alparslan Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ve Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunudur. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bölümünde ise yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Arslan, 2007-2016 yılları arasında Ağrı Devlet Hastanesi, Ağrı Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev aldı. 2016’dan bu yana ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde (ASBÜ) şube müdürü olarak görevine devam etmektedir. Öğrenci toplulukları koordinatörlüğü görevi ile birlikte öğrenci ve personelin sosyal, kültürel, sportif, sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele edilebilmesi ve kişisel gelişimlerinin arttırılması amacıyla ASBÜ-Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında ASBÜ Genç Ofis kuruluşuna katkıda bulundu. Aynı zamanda gençlerin eğitim, sanat, kültür, spor alanlarında yeteneklerinin geliştirilmesi, yurt içi ve yurt dışı müsabakalara katılımın sağlanması amacıyla 2019 yılında ASBÜ Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin kurulmasına katkıda bulunarak yönetim kurulu üyeliğini üstlendi. Dernek ile İçişleri Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Üniversite Gençliği Okçuluk İle Tanışıyor” ve “Maddeye Değil Hayata Bağlan” adlı 2 projenin koordinatörlüğünü üstlendi. ASBÜ- MEB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ortaklığında öğrenci ve personelin yararlanabilmesi amacıyla 21 sanat kursun açılması için çalışmaları yürütürken ASBÜ- Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ortaklığında birçok ülkeden katılım gösteren öğrencilere yönelik düzenlenen “Gönül Coğrafyası İftarları” programının organizasyonunu gerçekleştirdi.

Mehmet Fatih ARSLAN, tüm çalışma hayatı boyunca personel ve öğrencilerin eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarından yararlanması, yeteneklerin ortaya çıkarılması, kişisel gelişimlerinin desteklenmesinin önemini vurgulamış, çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirmiştir. Yine aynı amaçla eğitim camiasındaki sorunlara kayıtsız kalmayarak her daim eğitimin umudu ve gençlerin sesi olan Genç Eğitim Sendikası’nın kurucu üyesi olarak Genel Başkan Yardımcısı görevini üstlenmiştir.